VIDEOS & MUSIQUE DE DAO

#Vidéo: KHÓI SÓNG (2005), đàn tranh – NGUYEN THIEN DAO

Nguyen Thien Dao has had a key function in the merging between Western art music and Vietnamese music. He was born in Hanoi but came to France at the age of thirteen. Ten years later he commenced his studies at the Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris where he studied composition with Olivier Messiaen.… Lire la suite #Vidéo: KHÓI SÓNG (2005), đàn tranh – NGUYEN THIEN DAO

Publicité
VIDEOS & MUSIQUE DE DAO

#Vidéo: TIÊN DU (2014) – NGUYEN THIEN DAO

"Trong Tiên Du có hầu đồng, chầu văn, ca trù, chèo, ngâm thơ và rất nhiều chất liệu dân ca. Với tôi, một bản nhạc có đôi chút thành công ít nhất phải thể hiện được sự hào hùng của dân tộc và chất trữ tình lai láng " Nguyễn Thiện Đạo (Nhân dịp kỷ… Lire la suite #Vidéo: TIÊN DU (2014) – NGUYEN THIEN DAO